Reaksi Dan Tindakan Orang Soleh Tatkala Melihat Penampakan Makhluk Ghaib…

Gambar Hanya Ilustrasi

firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah : 30

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. “mereka berkata :” Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akn membuat keru’sakan padanya dan menum’pahkan dar’ah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman : ”sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Apa yang dimaksud dengan khalifah? Kata khalifah berasal dari kata “khalf” (menggantikan, mengganti), atau kata “khalaf” (orang yang datang kemudian) sebagai lawan dari kata “salaf” (orang yang terdahulu). Sedangkan arti kata khilafah adalah menggantikan yang lain, adakalanya karena tidak adanya (tidak hadirnya) orang yang diganti, dan adakalanya karena memuliakan (memberi penghargaan) atau mengangkat kedudukan orang yang dijadikan pengganti.

Manusia sebagai ha’mba Allah s.w.t. dilantik menjadi khalifah Allah dan perlantikkan itu adalah kerana kelayakan manusia untuk memegang jawatan tersebut. Antara kelayakan tersebut ialah bahawa diantara hamba-Nya maka manusialah yang lebih hampir dengan Alllah s.w.t. Sebagai hakikatnya, hamba-Nya dan kkhalifah-Nya maka manusia tidak berhak mencipta yang diizinkan.

Khalifah adalah satu keistimewaan yang besar dan hanya diberikan kepada manusia dan tidak diberikan kepada malaikat, jauh lagi untuk diberikan kepada ji’n. Daripada itu diyakini bahawa bukan setiap hamba itu layak dan berhak menjadi khalifahtullah. Seterusnya juga bukan setiap manusia yang pada hakikatnya ha’mba itu dengan sendirinya adalah khalifah. Maka dengan itu adalah tidak wajar bagi kita yang diangkat sebagai khalifah di atas muka bumi perlu ta’kut dan tunduk terhadap mereka para makhluk gh’aib…

Inilah Antara Reaksi Dan Tindakan Orang Soleh Tatkala Melihat Penampakan Makhluk Ghaib

NABI MUHAMMAD

Di suatu malam Rasulullah shalat, lalu J’in If’rit menampakkan diri, lalu beliau berdoa “Aku berlidung kepda Allah”, setelah tu beliau MENCEK’IKNYA. (HR Bukhari & Muslim)

NABI IBRAHIM 

Dari lbnu Abbas, beliau bercerita “Ketika lbrahim berhaji, tiba-tiba lb’lis menampakkan diri dihadapan beliau di jumrah Aqobah. Lalu lbrahim MELE’MPAR ibl’is itu dengan 7 batu, hingga ib’lis masuk ke tanah. kejadian itu berulang 3 kali.

UMAR BIN KHATAB

Seorang lelaki keluar kemudian bertemu dengan j’in, tiba-tiba jin itu berkata, “Berta’runglah mela’wanku!” Maka mereka berdua BERTA’RUNG, dan akhirnya ji’n itu dapat dika’lahkan. Seseorang bertanya siapakah lelaki itu? dijawab “Siapa lagi kalau bukan Umar bin Khattab”

KHALID BIN WALID 

Khalid bin Walid ditugaskan Nabi untuk menghan’curkan berhala Uzza. Lalu beliau pergi ke sebuah kampung dan menemukan bahwa Uzza adalah Se’tan perempuan telan’jang berambut acak-acakan, Khalid lalu MENI’KAMNYA dengan pe’dang. (HR Abu dawud)

AMMAR BIN YASIR

Ammar bin Yasir mengambil air di sumur, lalu se’tan menampakkan diri. Beliau berge’lut dengan Se’tan itu dan MENGHA’NTAM hidungnya dengan batu. (Riwayat Baihaqi)

IBNU ZUBAIR 

la melihat sesosok ji’n laki-laki cebol. Lalu Ibnu Zubair bertanya: “Makhluk apa kamu?” Makhluk itu menjawab: “saya izid, lbnu Zubair bertanya lagi: “Apa itu Izib?” la menjawab: “lzib ya lzib!” Lalu makhluk itu DIKE’TUK dengan tongkat sampai lari terb’irit-bi’rit.

Ibnu Abbas (sahabat Nabi) berkata:

“Jika kalian melihat penampakan se’tan, majulah dan jangan lari. Sesungguhnya mereka itu lebih ta’kut kepada kalian. Jika kalian lari, kalian akan dikejar. Jika kalian maju, dia akan hilang.”

~Credits By @Kajianseru

PENAFIAN: HARMAGIDUN TIDAK PERNAH SAMA SEKALI MEMBAWA BERITA FAKE ATAUPUN HOAX SEKADAR UNTUK DAPATKAN HYPE ATAUPUN VIRAL, SEMUA ARTIKEL YANG DISIARKAN DISINI ADALAH UNTUK KITA SEMUA MUHASABAH DIRI DAN PERSIAPKAN DIRI UNTUK CABARAN GETIR YANG BAKAL MENDATANG….

Alhamdulillah semoga perkongsian ini mendekatkan kita dengan ALLAH maha pencipta, dan sentiasa mengingatkan kita dengan ma’ti dan qia’mat yang tiba pada bila-bila masa. Harap tuan/puan dapat like dan share artikel ini kepada rakan-rakan lain mudah-mudahan bertambah ilmu kita bersama!

Sampaikanlah walau hanya sepotong ayat

> HARMAGIDUN<

Untuk pelbagai info lain boleh layari laman web dan follow telegram dibawah:

– Bagi yang ingin belajar cara trading saham secara PERCUMA boleh layari laman web https://entrybiru.com/
– Untuk mengikuti kelas intensif khas saham secara PERCUMA di telegram boleh join channel telegram https://t.me/EntryBiru
– Bagi mendapatkan sebarang info dan bahan pengajaran dan pembelajaran kurikulum sekolah rendah dan menengah boleh layari laman web https://sumberpendidikan.com/
– Untuk mendapatkan updet terkini secara lebih pantas dan mesra pengguna dari web sumberpendidikan boleh join channel telegram https://t.me/sumberpendidikan
– Sedang mencari tawaran kerja kosong kerajaan, GLC atau swasta? Layari https://travula.com.my/

Semoga ALLAH permudahkan segala urusan kita tidak kira dalam apa jua bidang diceburi. Amin!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *