“Tanda-tanda Keluarmu Sebagai Manusia Paling S0mbong Di Dunia Ini Adalah Keringnya Pohon-pohon Kurma Baisan, Berkurangnya Air Tasik Tiberias, Keringnya Mata Air Zughar Dan Banyak Terjadinya Malapetaka Dan…”

Satu demi satu…. Dan mereka semakin berani..apa kena mengena sukan dgn pemuj4an lembu merah??

Hasbunullah wanikman wakil..

Bacalah kisah lembu merah di bawah.

MUSA SAMIRI THE KINGLSAYER

Artikel ini adalah kisah penuh mengenai DajjaI itu sendiri dan penamat artikel mengenai pelbagai watak DajjaI sebelum ini.

DajjaI adalah gelaran kepada Samiri yang bermakna menutupi atau deception.

Samiri digelar Al Masih DajjaI kerana dia menutupi kebenaran dengan kebatiIan.

Berdasarkan petunjuk dari Epic of GiIgamesh, kisah Nimrod, Horus, dan kisah Quetzalcoatl, Shih Huang Thi, Lord Pacal dan lain-lain.

Disimpulkan bahawa DajjaI sudah wujud sekian lama sebelum kelahiran dan kenabian Musa AS dan Muhammad SAW berdasarkan kod-kod sejarah yang ditinggalkannya.

Dajjal dirntai dan diku’rung sebaik sahaja Muhammad dilahirkan dan diangkat menjadi Rasul.

Dia hanya dirntai semasa zaman Nabi Muhammad kerana untuk menjauhkan dakwah Nabi daripada fitnah DajjaI.

Dan kemudian dibebaskan semula setelah kewafatan baginda.

ASAL-USUL MUSA SAMIRI

Keluarga Samiri berasal dari sebuah negeri yang bernama Samirah atau disebut S0dom dan Gomorrah dalam Book of Genesis.

Negeri kecil ini terletak di tanah Canaan (PaIestin) dalam garis masa tamadun Mesopotamia iaitu sekitar era Empayar Sumeria dan Babylon.

Sebab itu dalam artikel yang lepas DajjaI dikaitkan dengan GiIgamesh dan Nimr0d kerana ketiga-tiga mereka berasal dari tamadun yang sama.

Nama negeri Samirah ini berasal dari nama salah seorang anak kepada Nabi Nuh as iaitu Sam Bin Nuh.

Penduduk di negeri ini berasal dari keturunan susur galur Sam Bin Nuh selepas peristiwa banjir besar yang melanda dunia sewaktu zaman Nabi Nuh as.

Pada zaman Sodom dan Gomorrah ini, mereka telah mengamalkan cara kehidupan yang melazimi perbuatan maksi4t seperti Iiwat dan s3ks bebas.

Mereka juga turut mengagungkan patung anak lembu sebagai d3wa dan tuhan.

Ibu bapa Samiri merupakan golongan penyembah patung anak lembu yang pada ketika itu adalah agama berhaIa bagi bangsa y4hudi sejak sebelum dari kelahiran Nabi Musa as lagi.

Asal-usul keturunan bapanya ialah dari seorang ahli s1hir y4hudi yang dikenali dengan nama ‘Syaqq’, manakala ibunya pula adalah dari kalangan bangsa j1n kelas atasan.

Kelahiran Samiri bermula dari cara permulaan benih ibu dan bapanya bercantum.

Ibu dan bapa Samiri adalah hasil dari baka anak luar nikah yang lahir dari kesedudukan h4ram sesama mahram.

Pada malam kelahiran Samiri, ibu bapanya telah menyerahkan kehidupan mereka kepada sy4itan dengan membawa seekor lembu betina yang telah disembeIih untuk mendapatkan restu dari patung anak lembu.

Ibu bapa Samiri telah melakukan upacara penyemb4han dan berdoa kepada patung anak lembu tersebut supaya dikurniakan seorang anak lelaki.

Lalu patung anak lembu tersebut memberikan beberapa syarat-syarat aneh yang perlu di penuhi jika mereka menginginkan seorang anak lelaki.

Mereka dikehendaki menyediakan k0rban berupa seekor lembu betina dan diletakkan dihadapan patung anak lembu tersebut serta di suruh melakukan hubungan keIamin sewaktu si isteri sedang h4id.

Oleh kerana terlalu menginginkan seorang anak lelaki, mereka hanya menuruti sahaja apa yang telah diarahkan oleh patung anak lembu tersebut yang sebenarnya adalah jelmaan Lucif3r.

Maka Lucif3r pun turut serta bersama si suami setiap kali dia bers3tubuh dengan isterinya.

Maka bertemulah sperma dan ovum dari unsur manusia dengan unsur sy4hwat yang penuh dengan ked3ngkian dari j1n.

Setelah 30 tahun menanti, maka lahirlah seorang anak lelaki yang diberi nama Musa Samiri, seperti mana yang telah tercatat dalam hadis Rasulullah Saw.

Dari hasil kelahiran dengan jalan yang k0tor kerana melakukan hubungan sesama m4hram pada ketika ibu kepada Samiri sedang h4id, menjadikan Samiri sebagai manusia yang c4cat dengan matanya but4 sebelah.

Inilah asal usul kisah H0rus yang dikaitkan dengan “mata satu” dan menganggap dirinya tuhan yang akan kembali ke dunia.

Sejak dari kelahirannya, Samiri tidak mahu menyusu dan sentiasa tidur sepanjang hari hingga mengakibatkan payud4ra ibunya mengalami pembengkakkan dan menimbulkan rasa panas yang luar biasa.

Berbagai-bagai cara, ikhtiar dan usaha telah dilakukan tetapi hampa dan sia-sia.

Hal ini telah menjadi buah mulut penduduk negeri Samirah dan membuatkan ibu bapa Samiri menjadi semakin tert3kan dengan keadaan tersebut.

Manakala Lucif3r pula meneruskan perancangannya dengan mencuIik Samiri dan meletakkannya di bawah patung anak lembu tersebut.

Ia adalah propaganda Lucif3r untuk menjadikan penduduk negeri Samirah begitu terpegun dengan Samiri apabila melihat ia berada di bawah patung anak lembu penyembahan mereka itu.

Sehinggakan mereka telah mencatatkannya di dalam sebuah manuskrip lama :

“Anak itu memang benar-benar dari keturunan Samirah, tanda isyarat bagi negeri Sam (bukan Syam), kerana Nabi Sam Bin Nuh as adalah pendiri gerakan negeri Samirah setelah terjadinya peristiwa b4njir besar suatu ketika dahulu. Ketika Nabi Sam Bin Nuh as masih kecil, ia tidak banyak bergerak, sehingga ia telah didatangi oleh malaikat yang telah mengajarnya bagaimana cara untuk menggerakkan kedua-dua kakinya. Anak itu adalah cucu dari Sam.”

SAMIRI DISELAMATKAN OLEH MALAIKAT JIBRIL AS.

Selepas Sod0m dan Gom0rrah dih4ncurkan dengan gemp4 bumi dan banjir besar, Samiri telah diselamatkan oleh Malaikat Jibrail atas arahan Allah SWT.

Samiri diletakkan di dalam sebuah gua di sebuah pulau terpencil di laut Syam.

Di dalam gua itulah Malaikat Jibril bersama-sama dengan seekor makhIuk yang berbulu tebal bernama Al-Jassasah telah memelihara Samiri di atas perintah Allah Swt.

Di pulau tersebut, tabiat Samiri masih tetap sama seperti sebelumnya iaitu senantiasa tidur siang dan malam.

Dia hanya terjaga untuk makan dan minum saja.

Pada ketika umurnya telah mencapai lapan tahun, kedua-dua matanya mulai terbuka.

Mulai saat itu dia tidak sering tidur dan hanya tidur seperti kebiasaan manusia biasa.

Di waktu ini, dia sudah mampu berdiri, bergerak dan berfikir.

Pada suatu hari, Samiri telah keluar berjalan-jalan mengelilingi sekitar pulau tempat tinggalnya itu.

Dia merasa kagum dan terasing dengan keindahan semulajadi pulau tersebut, namun ia sentiasa berwaspada.

Dia berjalan sambil bersembunyi dengan penuh berhati-hati. Ketika sedang merayau-rayau di pulau tersebut, dia telah bertemu dengan Al-Jasassah.

Pada mulanya, Samiri merasa takut pada Al-Jassasah, tetapi Al-Jasassah kemudian mengajaknya untuk berbicara :

“Engkau adalah seorang anak kecil yang telah diselamatkan oleh Malaikat Jibril as di atas perintah Allah Swt daripada maIapet4ka banjir besar akibat dari gemp4 bumi yang d4hsyat ketika negeri Samirah iaitu tempat di mana engkau dilahirkan telah dilanda malapet4ka tersebut. Engkau telah di bawa oleh Malaikat Jibril as ke sini. Malaikat itulah yang telah menjaga makan dan minum engkau dengan izin Allah Swt. Aku pula telah diperintahkan untuk mengawasimu dan memberitahu bahawa engkau adalah seorang anak yang disayangi oleh Allah Swt dan diberikan kebebasan di dalam memilih jalan hidupmu. Jika engkau mengikuti jalan Malaikat Jibril as dan para Nabi, maka engkau akan menjadi seorang h4mba yang dimuliakan dan seorang raja yang hebat di muka bumi ini.Tetapi jika engkau mengikuti jalan yang dipilih oleh ibIis dan sy4itan, maka engkau akan menjadi seorang penderh4ka yang akan dikutuk oleh makhIuk di langit dan seisi bumi kerana engkau akan berbuat ker0sakan dan kej4hatan yang sangat besar dan tiada taranya.”

Kemudian Samiri di bawa oleh Al-Jasassah ke suatu tempat di pulau tersebut.

Tempat tersebut terdapat banyak batu-batuan yang tertera tulisan di atasnya. Kemudian Al-Jasassah berkata:

“Ini telah ditulis sendiri oleh Malaikat Jibril as dan merupakan pedoman hidup untuk engkau. Maka, janganlah engkau melencong dari pedoman-pedoman ini kerana ia akan menyebabkan engkau akan menjadi seorang manusia yang derh4ka.”

Samiri kemudian melihat di tepi sebuah batu besar yang ketujuh, iaitu batu yang paling besar di antara batu-batu lain yang telah di tulis oleh Malaikat Jibril as, lalu menghampirinya.

Di situ, dia terjumpa segumpal zat/materi yang merupakan sisa bahan penulisan Malaikat Jibril as yang di bawa dari syurga.

Samiri memegang zat tersebut dan bermain-main dengannya dan ia mendapati bahawa zat tersebut sangat ajaib kerana mampu menghidupkan kembali untuk sejenak, haiwan yang sudah m4ti.

Zat inilah yang kelak akan digunakan oleh DajjaI sehingga mampu menghidupkan makhIuk yang sudah m4ti.

SAMIRI MENGEMBARA KE DUNIA LUAR.

Selama dia tinggal di pulau tersebut, Samiri telah banyak mempelajari ilmu-ilmu Tauhid dan ilmu-ilmu pengetahuan lain dari Al-Jasasah dan Malaikat Jibril as.

Di antara ilmu pengetahuannya ialah setiap benda yang disentuh oleh malaikat Jibril as akan hidup, seolah-olah ada r0hnya dan kerana itulah Malaikat Jibril as digelar sebagai ‘Ruhul Quddus’ atau ‘Ruhul Amin’.

Sehingga pada suatu waktu, Samiri telah keluar merantau keluar dari pulau tersebut dengan menumpang sebuah kapal yang kebetulan telah berlabuh di pulau itu.

Maka sejak dari saat itu, Samiri mula mengenali masyarakat dunia. Dia mula mengembara, menjelajah ke pelbagai tempat dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan pengalaman, ilmu dan maklumat di seluruh dunia.

Oleh kerana daya pemikirannya yang sangat genius yang telah di anugerahkan oleh Allah Swt, Samiri mampu mempelajari sesuatu perkara itu dengan cepat.

Kepandaian serta kemahirannya di dalam pelbagai bidang juga semakin meningkat, malah dia juga mudah menyesuaikan dirinya dengan suatu lingkungan baru.

Pengalaman yang telah di laluinya itu telah menjadikan Samiri seorang manusia yang mist3ri, pintar dan mempunyai kepakaran di dalam memanipulasi sejarah, politik, agama, sihir, ekonomi dan sebagainya.

Setelah sekian lama dia mengembara melihat dunia luar, terlintas difikirannya untuk pergi ke negeri tempat kelahirannya.

Lantas dia pun membuat persiapan untuk belayar pergi menuju ke negeri Samirah.

Semasa dalam perjalanannya itu, Samiri telah singgah sebentar ke pulau tempat dia pernah diasuh oleh Al-Jasassah dan Malaikat Jibril as.

Setelah dia tiba di pulau tersebut, Samiri terus melangkah menuju ke tempat batu-batu di mana Al-Jasassah pernah membawanya ke situ semasa kecilnya dulu.

Samiri lantas mengambil segumpal Zat/Materi yang merupakan sisa bahan penulisan peninggalan Malaikat Jibril as.

Al-Jasassah yang pada ketika itu berada tidak jauh dari tempat Samiri berada, hanya berdiam diri dan memerhatikan saja tindak-tanduk perlakuan Samiri itu.

Samiri kemudiannya melanjutkan perjalanannya menuju ke negeri tempat kelahirannya.

Setelah beberapa hari lamanya mengharungi lautan, ia berlabuh di salah satu lembah di PaIestin yang tersembunyi.

Kemudian ia meneruskan perjalanannya ke kampung halamannya iaitu negeri Samirah dengan menaiki seekor unta yang dibelinya.

Apabila dia tiba di negeri Samirah, dia mendapati negeri tersebut telah h4ncur bin4sa.

Ketika sedang meninjau-ninjau di kawasan tersebut, Samiri telah bertemu dengan beberapa orang yang usianya telah lanjut yang bernama Al-Jalil dan Al-Arbad.

Mereka bercerita mengenai kisah seorang anak kecil yang telah di ambil oleh Dewa.

Ada juga yang menceritakan kisah anak kecil yang dicuIik oleh Malaikat ketika terjadinya benc4na banjir besar yang telah menghncurkan negeri Samirah.

Samiri mengetahui bahawa kisah anak kecil yang diceritakan oleh mereka itu adalah dirinya.

Setelah beberapa tahun tinggal di PaIestin, Samiri meneruskan pengembaraannya ke Mesir.

Di sepanjang perjalanannya, Samiri selalu datang pada setiap zaman dan tamadun untuk menyes4tkan umat manusia.

Samiri adalah manusia Imm0rtaI seperti yang disebut dalam Epic of Gilgamesh, dia tidak pernah tua dan di mamah usia.

Itulah salah satu di antara kelebihan yang telah diberikan oleh Allah Swt kepada Samiri.

Dan kerana kelebihan ini membuatkan Samiri mula menjadi 4ngkuh dan merasakan dirinya layak untuk menjadi tuhan.

Ini kerana dia merasakan dirinya lebih cerdas daripada setiap manusia lain, bahkan baginya r0hnya adalah r0h dewa.

Selain dari menggembara ke tamadun lain, satu perkara penting yang berlaku padanya adalah penemuan Samiri terhadap kawasan segitiga bermuda yang didiami oleh Lucif3r.

Di sinilah bermulanya semua perencanaan k0nspirasi seluruh dunia.

Sebab mengapa Samiri memilih segitiga bermuda ini ialah kerana Samiri sudah mahir akan selok-belok lautan sejak sekian lamanya.

Tambahan pula, Samiri memang tinggal dan membesar di sebuah pulau kecil yang jauh terpencil dari tanah besar.

Samiri juga dilihat berjaya membina suatu penempatan khusus olehnya walaupun tempat yang dipilihnya itu sudah pun dipelopori oleh Lucif3r.

Samiri telah membina suatu penempatan yang penuh saintifik diluar jangkaan kemampuan pemikiran manusia.

Proses pembinaan itu telah dibantu oleh para j1n dan sy4itan itu sendiri.

Ketika di Mesir, Samiri telah melihat pelbagai perkara dan peristiwa termasuklah mukjizat-mukjizat Nabi Musa as.

Di antaranya ialah peristiwa ketika Nabi Musa as membelah Laut Merah dengan tongkatnya semasa ia diburu oleh fir4un dan bala tent3ranya.

Pada ketika itu Nabi Musa as tidak menyedari bahawa salah seorang daripada pengikut yang menyertai rombongannya ketika itu adalah Samiri.

Ketika sedang melalui belahan Laut Merah tersebut, Samiri telah terlihat suatu ‘lukisan-lukisan 4neh’ yang terdapat pada dinding-dinding belahan Laut Merah tersebut.

‘Lukisan-lukisan aneh’ tersebut adalah ‘lukisan-lukisan’ peninggalan bangsa-bangsa j1n (Dem0n) yang telah dimusn4hkan sebelum wujudnya manusia di muka bumi ini.

Bermula daripada situlah Samiri telah mengenali suatu bangsa yang mampu memberikan bantuan kepadanya yang tidak mampu diberikan oleh manusia biasa.

SAMIRI DI ZAMAN NABI MUSA AS.

Ketika Nabi Musa as dan para pengikutnya telah selamat dari buruan fir4un dan baIa tent3ranya, mereka pun meneruskan perjalanan dan tiba di Gunung Thursina.

Kemudian Allah Swt telah mewahyukan kepada Nabi Musa as agar berangkat ke Puncak Gunung Thursina kerana di sana Allah Swt akan menurunkan Syariat-Nya dan kitab Taurat kepada Nabi Musa as, kitab yang berisi petunjuk dan bimbingan bagi kaum bani IsraeI.

Nabi Musa as pun bersiap untuk pergi ke puncak Gunung Thursina seperti yang telah diarahkan.

Sebelum berangkat, Nabi Musa as berwasiat kepada saudaranya Nabi Harun as agar menjaga bani IsraeI selama pemergiannya.

Nabi Musa as berjanji kepada kaum bani IsraeI yang ditinggalkan di bawah pimpinan Nabi Harun as bahawa baginda tidak akan meninggalkan mereka lebih dari tiga puluh hari.

Akan tetapi Allah Swt telah memerintahkan kepada Nabi Musa as supaya berpuasa selama sepuluh hari lagi di puncak gunung tersebut.

Maka Nabi Musa as tidak dapat menepati janjinya kepada kaum bani IsraeI untuk kembali kepada mereka di dalam waktu seperti yang telah dijanjikannya.

Bani IsraeI mula merasa kecewa dan kesaI kerana Nabi Musa as masih belum kembali kepada mereka seperti yang telah dijanjikan oleh Nabi Musa as.

Mereka mel0ntarkan kata-kata seolah-olah Nabi Musa as telah meninggalkan mereka dalam kegelapan dan dalam keadaan yang tidak menentu.

Mereka merasakan seolah-olah telah kehilangan seorang pemimpin yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk kepada mereka.

Dalam keadaan tidak berpuas hati dan bingung yang sedang meliputi kelompok bani Israel itu, ianya telah digunakan oleh Samiri sebagai suatu kesempatan yang baik untuk menyebarkan benih sy1riknya dan mer0sakkan akidah para pengikut Nabi Musa as yang baru sahaja menerima ajaran Tauhid dan beriman kepada Allah Swt.

Samiri mengh4sut mereka dengan mengatakan bahawa Nabi Musa as telah terses4t dalam tugasnya untuk mencari Tuhan bagi mereka dan dia tidak akan kembali lagi.

Kemudian Samiri telah menganjurkan kepada mereka agar mencari tuhan yang lain sebagai ganti kepada Tuhan Nabi Musa as.

Samiri melihat bahawa h4sutannya itu dapat mengg0yahkan iman dan akidah para pengikut Nabi Musa as yang belum benar-benar meresapi ajaran Tauhidnya.

Samiri pun segera membuat sebuah patung anak lembu untuk di semb4h oleh kaum bani Israel sebagai tuhan, pengganti Tuhan kepada Nabi Musa as.

Patung anak lembu tersebut diperbuat dari emas yang telah dikumpulkannya dari perhiasan-perhiasan para wanita yang ada pada kaum bani IsraiI.

Dengan kemahirannya di dalam bidang pengukiran, patung anak lembu tersebut dibuat dengan begitu teliti sehingga dapat mengeluarkan suara menguap seakan-akan anak lembu yang hidup.

Kemudian Samiri berkata kepada mereka :

“Ini adalah tuhan kalian dan juga tuhan kepada Musa.”

Oleh kerana begitu tertarik dengan patung anak lembu tersebut serta kagum pada Samiri yang petah dan pandai bermain dengan kata-kata, hampir seluruh kaum bani IsraeI yang masih lemah iman dan akidahnya itu telah terpedaya dan lupa akan pesanan Nabi Musa as untuk kekal dan tidak menyembah selain daripada Allah yang maha Esa.

Manakala Nabi Harun as pula tidak mampu untuk menghaIang dan menangani akan kedegiIan dan sikap ker4s kepala kaumnya yang telah kembali menjadi murt4d itu, kerana baginda berasa bimbang jika baginda menangani mereka dengan cara yang keras, akan terjadi perpec4han di antara mereka dan ini akan membuatkan keadaan menjadi lebih rumit dan akan menyukarkan baginya dan Nabi Musa as kelak untuk mencarikan jalan penyelesaian dari krisis keimanan yang melanda kaumnya itu.

Maka ia hanya memberikan peringatan dan nasihat kepada mereka sementara menanti kepulangan Nabi Musa as dari Gunung Thursina.

Dalam pada itu, Nabi Musa as yang telah selesai bermunajat kepada Allah Swt dan sedang dalam perjalanan pulang, telah mendapat isyarat mengenai Nabi Harun as yang sedang menghadapi masaIah bersama kaumnya itu selama pemergiannya.

Nabi Musa as berasa amat s3dih sekali dan kemudian menjadi sangat m4rah tatkala tiba, baginda melihat kaumnya sedang berpesta mengelilingi, menyemb4h serta memuji-muji patung anak lembu emas tersebut.

Nabi Musa berasa sangat m4rah dengan Samiri yang menjadi punca kes3satan Bani IsraeI lalu menghalau Samiri keluar dari Mesir.

Akhirnya kaum Nabi Musa as itu sedar di atas segala kesaIahannya dan mengakui bahawa mereka telah dises4tkan oleh sy4itan dan memohon ampun dan rahmat Allah Swt agar selanjutnya melindungi mereka dari god4an sy4itan dan ibIis yang akan merugikan mereka di dunia dan akhirat.

Selepas diusir dari Mesir, Samiri pun mengembara sendirian ke pelbagai negeri, mempelajari bahasa-bahasa dan tulisan-tulisan setiap masyarakat yang ada di dunia ini, mengumpulkan ilmu-ilmu pengetahuan kuno yang kini dianggap telah musn4h.

Dia mengharungi zaman Nabi Daud as, Nabi Sulaiman as sehinggalah sampai ke zaman Nabi Isa as.

Pada zaman Nabi Isa as juga, dia turut di u’sir oleh Nabi Isa as. Namun Samiri berjaya menyes4tkan segolongan umat Nabi Isa as.

Samiri memainkan peranan sebagai Jud4s Iscari0t yang disaIib dan seterusnya jadi batu loncatan untuk mewujudkan watak J3sus.

Kemudian Samiri pun meneruskan pengembaraannya dengan menjelajahi lautan, tanah-tanah tandus, padang pasir dan kota-kota.

Dia juga telah bergaul dengan pelbagai jenis kehidupan dan makhIuk-makhIuk hidup, mempelajari berbagai-bagai pengalaman tanpa batas.

Namun, setelah sekian lama dia mengembara sehingga beratus-ratus tahun lamanya, bentuk fizikalnya tetap muda seperti seorang lelaki yang berusia 30 tahun, meski pun usianya telah mencecah ribuan tahun.

Semakin lama Samiri mula menjadi semakin t4ksub dengan pemikiran untuk menguasai dunia.

Tetapi sebelum itu dia merasakan perlu untuknya kembali terlebih dahulu ke pulau tempat dia dibesarkan untuk berfikir, merancang dan menyusun agendanya untuk menguasai seluruh negeri di dunia ini.

SAMIRI DI RANTAI DAN DI KU’RUNG DI DALAM GUA DI SEBUAH PULAU.

Setelah berkelana ke pelbagai tempat selama ribuan tahun, akhirnya Samiri pulang semula ke pulau di mana dia pernah di asuh oleh Al-Jasassah dan malaikat Jibril.

Tetapi apabila dia berlabuh dan berjalan menuju ke arah gua tempat dia diasuh dahulu, Al-Jasassah bersama-sama dengan dua puluh makhIuk lain telah menghalang jalannya.

Di tangan mereka terdapat rantai besi waja yang tampak jelas bukan buatan dunia.

Samiri yang pada ketika itu sedang menggigiI ket4kutan, bertanya kepada Al-Jasassah :

“Siapakah mereka? Bagaimanakah mereka dapat sampai ke sini?”

Al-Jasassah menjawab :

“Wahai manusia yang paling b0doh! Engkau telah mensia-siakan dua kesempatan yang telah diberikan kepadamu iaitu kesempatan untuk bertaubat ketika pertemuan mu dengan Nabi Musa as dan Nabi Isa as, dan tidak tersisa bagimu kecuali janji yang terakhir itu.”

Janji terakhir itu adalah pesan Malaikat Jibril as seperti yang tertulis pada batu yang ketujuh untuk Samiri :

“Tidak ada kitab bagimu kecuali apa yang telah dibawa kepadamu oleh seorang Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad Saw, yang akan datang menjelang akhir zaman. Jika engkau beriman dan meyakini apa yang kami imani, maka Allah Swt akan mempermudahkanmu untuk mengimani penutup para Nabi. Dia bernama Muhammad Al-Amin. Dia akan lahir sebagai Nabi dan Rasul ditengah-tengah kaum yang but4 huruf. Dia akan berhijrah ke tempat-tempat yang banyak ditumbuhi dengan pohon-pohon kurma dan yang mempunyai banyak mata air serta sumur tawarnya dengan tanah subur. Jika engkau mendust4kan Nabi yang mendahului Muhammad, maka Allah Swt akan menutup pintu hatimu dengan selubung hitam. Hatimu akan menjadi cenderunG kepada kejah4tan dan tidak dapat melihat cahaya. Akalmu hanya akan melihat dirimu sendiri saja seperti ibIis yang terku’tuk dan engkau pun akan menjadi teman akrabnya. Jika engkau tidak mempercayai akan kewujudan Allah Swt dan para malaikat-Nya serta para Rasul-Nya, maka engkau akan dimasukkan ke dalam penj4ra seribu tahun lamanya. Engkau hanya akan dibebaskan pada ketika Nabi Muhammad Saw telah W4fat.”

Ketika Samiri tersedar daripada pengs4nnya, dia mendapati dirinya telah berada di dalam gua dan Al-Jasassah sedang berada dihadapannya.

Manakala kedua-dua tangan dan kakinya terbelenggu dengan r4ntai yang sangat panjang bagi memudahkan dia bergerak, duduk, berdiri, berjalan dan membuang air berhampiran telaga yang telah disiapkan untuknya.

Al-Jasassah bersungguh-sungguh untuk memastikan kebersihan dan mengurus badan Samiri.

Manakala Samiri pula diliputi dengan ket4kutan yang tidak pernah dia rasakan sebelum ini.

Samiri belum pernah melihat beIenggu yang sedang mengikatnya bahkan ketika di dalam penjara fir4un dan kerajaan lain yang pernah dikunjungi semasa pengembaraannya.

Kemudian Al-Jasassah berkata lagi :

“Engkau adalah manusia akhir zaman, raja segala kej4hatan di masa hadapan yang diku’tuk oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Engkau telah dianugerahkan oleh Allah Swt dengan kekuatan dan kecerdasan yang tiada tandingannya serta diberikan kebebasan di dalam memilih jalan hidupmu. Tetapi inilah jalan yang telah engkau pilih. Sekarang engkau berada di zaman penutup para Nabi, iaitu kekasih Allah Swt, Nabi Muhammad Saw. dia telah lahir beberapa hari yang lalu ketika engkau berada ditengah-tengah lautan. Engkau kini berada dipenghujung zaman di muka bumi ini. Janji Allah Swt itu telah datang tepat pada masanya. Engkau tidak akan terlepas dari rantai yang sedang membeIenggumu kecuali setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Tanda-tanda keluarmu sebagai manusia paling s0mbong di dunia ini adalah keringnya pohon-pohon kurma Baisan, berkurangnya air Tasik Tiberias, keringnya mata air Zughar dan banyak terjadinya malapetaka dan gempa bumi yang d4hsyat sebelum keluarnya mu suh-mu suhmu yang akan memar4himu dan memer4ngimu.”

Sambil berusaha melepaskan diri dari bIenggu yang sedang mengikatnya, Samiri berkata :

“Bagaimana aku dapat meyakini bahawa segala perkataanmu itu adalah benar? Sungguh aku ingin keluar dari sini untuk memerintah dunia. Dunia tidak ada rajanya kecuali aku, sedangkan engkau berterusan menghalangi aku. Aku adalah manusia paling tua di dunia ini kerana waktu tidak berpengaruh kepadaku. Seluruh dunia disekitarku telah berubah, tetapi aku tidak pernah berubah, tidak pernah tua dan tidak beruban. Segala sesuatu disekitarku tunduk kepadaku. Aku adalah anak dew4!”

Al-Jasassah menjawab :

“Engkau bersabar atau pun tidak, janji Allah Swt itu pasti benar. Engkau akan dil4knat dan diIemparkan ke dalam ner4ka seperti iblis dan syaitan yang terku tuk, yang telah diperingatkan kepadamu melalui tulisan-tulisan Malaikat Jibril as untukmu.”

KISAH TAMIM AD-DARI BERTEMU DENGAN D4JJAL

Agar lebih jelas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan DajjaI Samiri ini, berikut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Fatimah Binti Qais ra.

Di dalam riwayat tersebut telah dinyatakan bahawa ia berkata :

“Aku mendengar Rasulullah Saw menyeru : Solat jemaah! Solat jemaah.” (panggilan waktu solat).

Fatimah Binti Qais melanjutkan :

“Maka aku pun pergi ke masjid dan solat jemaah bersama dengan Rasulullah Saw dan para jemaah yang lain, dan aku berada pada saf pertama para wanita. Setelah selesai menunaikan solat, Rasulullah Saw pun duduk di atas mimbar.

Kemudian baginda berkata :

“Hendaklah masing-masing tetap di tempatnya! Tahukah kalian mengapa aku mengumpulkan kalian semua? ”

Para sahabat menjawab :

“Allah Swt dan Rasul-Nya lebih mengetahui.”

Kemudian baginda bersabda :

“Bukan kerana suatu khabar gembira dan bukan pula kerana suatu anc4man. Tetapi kerana Tamim Ad-Dari yang pada asalnya adalah seorang nasrani lalu dia datang menyatakan akan keIslamannya dan menceritakan kepada aku tentang kejadian yang sesuai dengan apa yang pernah aku sampaikan kepada kalian semua tentang al-masih ad-dajjaI. Dia menceritakan kepada aku bahawa dia telah pergi berlayar bersama-sama dengan tiga puluh orang dari Lakhm dan Juzam. Ketika di dalam perjalanan, suatu ombak yang besar telah membuatkan mereka terombang-ambing di lautan sehingga sebulan lamanya dan akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau di arah timur matahari. Mereka pun turun dan duduk beristirahat berhampiran kapal mereka dan kemudian memasuki pulau tersebut. Di pulau tersebut mereka telah bertemu dengan seekor makhIuk melata yang dipenuhi dengan bulu yang tebal sehinggakan mereka tidak tahu yang manakah bahagian hadapan dan yang manakah bahagian belakangnya.

Kemudian mereka bertanya :

“MakhIuk apakah engkau ini?”

Al-Jassasah pun menjawab :

“Aku adalah Al-Jasassah.”

Mereka bertanya lagi :

“Apakah itu Al-Jasassah?”

Tetapi Al-Jassasah tidak menjawab pertanyaan mereka itu. Kemudian AlJassasah berkata :

“Pergilah kalian menemui seorang lelaki yang ada di dalam gua besar di sana, kerana dia sangat ingin mendengarkan berita dari kalian.”

Tamim berkata :

“Ketika dia menyebut nama seorang lelaki, kami merasa takut apakah makhIuk itu adalah sy4itan. Maka kami pun bergegas pergi ke arah yang telah ditunjukkan oleh Al-Jasassah, dan kami menemui sebuah gua besar lalu masuk ke dalamnya. Di situ ada seorang manusia yang paling besar dan gagah yang belum pernah kami lihat. Kedua-dua tangannya terbelenggu ke lehernya di antara kedua-dua lutut dan sikunya.

Lalu kami pun bertanya kepadanya :

“CeIakalah engkau! MakhIuk apakah engkau ini?”

Samiri itu menjawab :

“Kalian mampu menemuiku. Sekarang beritahulah aku siapakah kalian ini!”

Mereka (Tamim dan rombongan) menjawab:

“Kami adalah orang-orang arab. Ketika kami sedang berlayar di tengah-tengah lautan, tiba-tiba berlaku ombak kuat dan kami pun terumbang-ambing selama sebulan sampai akhirnya kami tersadai di pulau ini. Kami pun merapat dan memasukinya. Tiba-tiba kami bertemu dengan seekor makhIuk yang berbulu tebal sehingga sukar bagi kami untuk mengetahui yang mana satu bahagian hadapan dan belakangnya. MakhIuk itulah yang telah menyuruh kami datang ke sini bertemu dengan engkau.”

Kemudian Samiri berkata :

“Beritahu kepadaku tentang kebun Kurma Baisan!”

Mereka bertanya :

“Tentang apanya yang ingin engkau ketahui?”

Samiri itu berkata :

“Tentang pohon-pohon kurmanya, apakah ianya masih berbuah?”

Mereka berkata: “Ya.”

Kemudian Samiri itu berkata : “Ketahuilah bahawa pohon-pohon kurma itu akan hampir kering dan tidak akan berbuah lagi.”

Kebun Kurma di wilayah Baisan atau Beit She’an, North District Israel. Dahulu Baisan adalah sebuah wilayah yang subur dengan tanaman kurma yang sangat banyak dan berbuah cukup lebat. Namun, dalam dua tahun ini, pokok-pokok kurma di Baisan tidak lagi mengeluarkan buah.

Samiri bertanya lagi :

“Sekarang, ceritakan kepadaku tentang Tasik Tiberias!”

Mereka bertanya:

“Tentang apanya yang ingin engkau ketahui?”

Samiri itu bertanya:

“Apakah di sana masih ada airnya?”

Mereka pun menjawab:

“Tasik itu memang banyak airnya.”

Kemudian Samiri itu berkata :

“Ketahuilah bahawa airnya tidak lama lagi akan mengering.”

Tasik Tiberias atau juga disebut sebagai Sea of Galilee merupakan tasik air bersih yang terletak di Utara Palestin, bersebelahan sempadan Syria dan Jordan.

Menerima punca air utama daripada Sungai Jordan selain dari Bukit Golan dan punca bawah tanah. Dan menjadi bekalan air bersih kepada penduduk negara h4ram IsraeI terutamanya TeI Aviv.

Samiri bertanya lagi :

“Sekarang beritahu aku tentang mata air Zughar!”

Mereka bertanya :

“Tentang apanya yang ingin engkau ketahui?”

Samiri itu bertanya :

“Adakah masih banyak airnya? Adakah penduduk disekitarnya memanfaatkan airnya untuk bercucuk tanam?”

Mereka menjawab:

“Ya, airnya sungguh banyak. Penduduk disekitarnya juga memanfaatkan airnya untuk bercucuk tanam.”

Ein Zughar terletak di Selatan Laut M4ti, Jordan. Sebahagian berpendapat ia berada di Selatan Tasik Tiberias, berhampiran Ein Sultan, beberapa kilometer dari Bandar Areha.

Samiri itu bertanya lagi :

“Sekarang, ceritakan kepadaku tentang Nabi yang ummi, apakah yang telah dilakukannya?”

Mereka menjawab :

“Dia telah muncul di Kota Makkah dan tinggal di Yathrib.”

Samiri itu bertanya :

“Apakah orang-orang arab memer4nginya?”

Mereka menjawab : “Ya.”

Samiri itu bertanya pula :

“Apakah yang dilakukannya kepada mereka?”

Maka mereka pun memberitahunya bahawa telah nampak para pengikutnya dari kalangan orang-orang Arab, dan mereka mematuhinya.

Samiri itu bertanya :

“Adakah hal itu sudah berlaku?”

Mereka menjawab : “Ya.”

Kemudian Samiri itu berkata :

“Jika demikian, maka yang terbaik bagi kalian ialah mematuhinya. Sekarang aku akan menerangkan kepada kalian siapakah sebenarnya aku ini. Aku adalah Al Masih DajjaI, hampir sampai masanya aku akan diizinkan keluar, lalu aku akan berjalan mengelilingi bumi, tidak ada satu tempat pun yang tidak akan aku singgahi di dalam waktu empat puluh malam kecuali Kota Makkah dan Taibah kerana kedua-duanya itu telah dih4ramkan ke atasku. Setiap kali aku berusaha untuk memasuki salah satu dari kedua-duanya, aku akan dihalang oleh para malaikat yang memegang ped4ng dan mengu’sir aku supaya menjauhi kedua-dua kota itu. Setiap celah dan penjuru kota itu telah dijaga dan dikawal rapi oleh para Malaikat.”

Fatimah Binti Qais (Perawi Hadis ini) berkata, Rasulullah Saw menghentakkan tongkat baginda ke mimbar dan berkata :

“Inilah Taibah, inilah Taibah (Taibah yang dimaksudkan ialah Madinah). Bukankah aku pernah menyampaikan hal seperti ini kepada kalian?”

Para sahabat menjawab : “Benar.”

Baginda melanjutkan lagi :

“Sesungguhnya apa yang telah disampaikan oleh Tamim Ad-Dari itu membuatku kagum kerana ianya sesuai dengan apa yang pernah aku sampaikan kepada kalian tentang DajjaI, Madinah dan Makkah. Ia bukan berada di laut Syam atau laut Yaman, tetapi ia berada di timur! Ia berada di timur! Ia berada di timur!”  Sambil memberi isyarat dengan tangannya ke arah timur.

Dalam hadis diatas ini DajjaI bertanya kepada Tamim mengenai pohon kurma di Baisan dan air di Tasik Tiberias.

Ini jelas DajjaI pernah ke kawasan itu sebelum dia dipasung dan dia pernah keluar sebelum itu.

DajjaI juga bertanya mengenai adakah orang Arab sudah mula menerima ajaran Muhammad.

Dan DajjaI memberitahu bahawa sudah ramai orang Arab mengikuti ajaran Islam, lalu DajjaI berkata bahawa masa untuk dia dibebaskan sudah semakin dekat.

Ini adalah bukti bahawa DajjaI pernah keluar ke dunia sejak zaman-zaman sebelum kelahiran Muhammad lagi.

DajjaI dip4sung dan diku’rung sebaik sahaja Muhammad dilahirkan dan diangkat menjadi Rasul.

Sejak sebelum kelahiran Muhammad, dia telah lama menjalankan rancangan dan persiapan untuk kemunculan bergaya di akhir zaman.

Dia kemudian diku’rung apabila Muhammad lahir bagi menghentikan fitn4h buat sementara waktu dan dibebaskan semula selepas wafatnya nabi terakhir yang kita kasihi.

Dia kemudiannya dibebaskan dengan janji Allah kepadanya untuk menjadi ujian terbesar kepada umat manusia akhir zaman.

Allah Swt telah memberikan kesempatan kepada Dajjal di akhir zaman (zaman kita) untuk menyesatkan seluruh umat manusia terutamanya umat Islam.

Maka peluang itu dimanfaatkan oleh Dajjal dengan sebaik-baiknya dengan menimbulkan dan menyebarkan fitnah (ker0sakan) yang dahsyat dan melakukan huru-hara serta menyebabkan kerosakan besar di muka bumi ini.

Di era moden ini, tiada satu sektor, bahagian, tempat atau ceruk mana pun yang tidak mendapat sentuhan daripada DajjaI Samiri.

Sehinggakan Amerika juga telah digantikan dengan nama Samiri yang kemudian disingkatkan menjadi Sam yang, lalu terciptalah simbol Uncle Sam.

Di dalam simbol ini Uncle Sam digambarkan sebagai seorang yang berseragam r4hib y4hudi, menggunakan tudung laken, berjanggut dan berkumis tebal serta mengenakan pakaian sama macam seragam r4hib y4hudi.

Mungkin kerana inilah, muncul suatu ungkapan dari sebahagian para ulama’ di dalam hal pendidikan dan pengajaran iaitu :

“Musa yang di didik oleh Fir4un telah menjadi salah seorang Nabi dan Rasul, sedang Musa Samiri yang di didik oleh Malaikat Jibril as telah menjadi manusia yang paling ingk4r kepada Allah Swt…!”

– SIRI DAJ JAL THE END –

Sumber : Tuan Muda Deen II

Leave a Reply

Your email address will not be published.