Pusat S3mbelih Ayam Menj1jikkan Diarah Tutup

Geli dan menji.jikkan. Sebuah premis pusat penyem.belihan ayam di Desa Tun Razak, Cheras, Kuala Lumpur diarah tutup kerana ber0perasi dalam keadaan dhaif dan menjij.ikkan dalam 0perasi yang dijalankan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) semalam, Selasa (13 Sept).

Menerusi kenyataan di Facebook DBKL, pemeriksaan pada jam 1 pagi itu mendapati, lantai dan dinding di ruang pempr0sesan penyem,belihan ayam dalam premis berada dalam keadaan berkarat, berlumut dan berdaki hitam.

Pekerja Tiada Sunt1kan Tif0id

Selain itu, semua pekerjanya tidak mendapatkan sunti.kan tif0id dan gagal mempamerkan dokumen pengenalan diri kerana kebanyakan merupakan warga asing.

“Tiada sistem penapisan sisa efluen menyebabkan sisa buangan termasuk da.rah ayam dialirkan terus ke saliran atau l0ngkang awam.

“Tandas turut k0tor serta tiada kelengkapan asas. Malah ayam didapati dipr0ses dan diletakkan di atas lantai,” menurutnya lagi dalam satu kenyataan.

Berdasarkan kenyataan itu, seramai 21 0rang angg0ta terlibat dalam 0perasi pemeriksaan DBKL bersama 3 agensi sahabat iaitu Jabatan Alam Sekitar (JAS) Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (WPKL), Indah Water K0nsortium (IWK) dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN).

Ujar kenyataan itu, 2 k0mpaun telah dikeluarkan di bawah Undang-Undang Kecil 23(3)(b)- UUK Pelesenan Petempatan Makanan (WPKL) 2016 dan S3ksyen 47(1)(d) Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974.

“Ama.ran dan nasihat berhubung kehendak-kehendak kesihatan yang perlu dipatuhi telah diterangkan kepada pelesen dan pekerja premis.

“N0tis Perintah Penutupan Di bawah Akta Makanan 1983 dikeluarkan bagi tujuan pembersihan dan penambahbaikan berkuat kuasa serta-merta hingga pemeriksaan susulan akan dijalankan,” ujar kenyataan itu lagi.

Selain itu, JAS WPKL turut mengambil sampel air untuk dianalisa serta penaha.nan 0perasi kelengkapan di bawah S3ksyen 38(1)(a) Akta 127.

Reaksi Warganet

Perkongsian menerusi Facebook DBKL ini menyebabkan ramai yang bertanya nama spesifik premis namun tiada pendedahan dilakukan oleh pihak berkenaan.

Warganet turut mengucapkan syabas kepada pihak DBKL melakukan pemantauan mengejut dan menyarankan supaya pemantauan lebih kerap dilakukan di premis-premis lain.

Telahan warganet tentang pusat sembe.lihan tersebut.

Sumber : Facebook DBKL/ Sinar

Leave a Reply

Your email address will not be published.